Informace pro rodiče k částečnému znovuotevření školy

Vážení rodiče, máme za sebou téměř dva měsíce, které byly plné změn nejen v osobním a pracovním životě, ale také ve školní výuce. Ráda bych Vám poděkovala jménem všech pedagogů za spolupráci. Velmi si toho ceníme.

Protože až do prázdnin bude pokračovat nestandardní výuka, píši Vám pár důležitých informací.

 1. Konec druhého pololetí a jeho hodnocení

Na konci června obdrží žáci tradičně vysvědčení, které bude na základě jiných kritérií, než bývalo dříve.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 • Podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj, do 10. března)
 • Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
 • Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou.
 • Podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze v závěrečném hodnocení zohlednit například: snahu žáků o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů a výstupů; samostatnou práci žáků a samostudium a jejich výsledky; četbu související se zadanými úkoly; portfolia prací žáků; zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku.

 

 1. Otevření školy pro 1. stupeň (1. – 5. třídy)

Od 25. 5. bude škola otevřena pro žáky 1. stupně. Prosím, pečlivě si pročtěte přílohu Ochrana zdraví zs, kde jsou podrobně rozepsána pravidla a podmínky tohoto nástupu. Nejdůležitější body jsou tyto.

 • Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny maximálně 15 žáků.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu.
 • Do budovy školy je umožněn vstup pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované porušování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, či vyřazení ze skupiny.
 • Žák musí mít minimálně 2 roušky na den (dvě čistě vyprané nebo jednorázové) a sáček na uložení roušky.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 ani s příznaky dalších onemocnění, nesmí do školy vstoupit.
 • Ranní družina není poskytována.
 • O složení skupin a o zařazení pedagogických pracovníků rozhoduje ředitel školy.
 • Konec aktivit bude v případě potřeby v 16 hodin. Odpolední aktivity nebudou poskytovány žákům 4. a 5. tříd.

Pokud máte zájem, aby Váš syn/Vaše dcera navštěvoval/a od 25. 5. školu za daných podmínek, vyplňte přiloženou přihlášku a nejdéle do 18. 5. ji zašlete prostřednictvím Bakalářů – Komens na ředitelství školy. Můžete ji též donést osobně a vhodit do schránky za 1. dveřmi hlavního vchodu každý všední den od 8:00 do 15:00. Žáka nelze přijmout později než k 25. 5. Tato Vaše přihláška je závazná.

Pokud bude zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne o jednotlivých umístěných los v přítomnosti zástupců z řad pedagogů a zřizovatele.

Zákonný zástupce je povinen před vstupem žáka do školy (tj. 25.5.)  předložit čestné prohlášení viz. příloha.

Na základě počtu přihlášených a z toho plynoucích organizačních opatření Vám budou poté podány další informace o průběhu výuky.

 1. Otevření škol pro 9. třídy

Od 11. 5. je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Prosím, pečlivě si pročtěte přílohu Ochrana zdraví zs, kde jsou podrobně rozepsána pravidla a podmínky tohoto nástupu. Nejdůležitější body jsou tyto.

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované porušování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, či vyřazení ze skupiny.
 • Žák musí mít minimálně 2 roušky na den (dvě čistě vyprané nebo jednorázové) a sáček na uložení roušky.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 ani s příznaky dalších onemocnění, nesmí do školy vstoupit.
 • Stravování není poskytováno.
 • Cílem je příprava na přijímací zkoušky. Termín pro tuto přípravu je stanoven takto:

Pondělí – 2 hodiny M, 2 hodiny Čj

Středa – 2 hodiny M, 2 hodiny Čj

Pokud máte zájem, aby Váš syn/Vaše dcera navštěvoval/a od 11. 5. školu za daných podmínek, vyplňte přiloženou přihlášku a nejdéle do 7. 5. ji zašlete prostřednictvím Bakalářů – Komens na ředitelství školy. Můžete ji též donést osobně a vhodit do schránky za 1. dveřmi hlavního vchodu každý všední den od 8:00 do 15:00. Žáka nelze přijmout později než k 11.5. Tato Vaše přihláška je závazná.

Zákonný zástupce je povinen před vstupem žáka do školy (tj.11.5.)  předložit čestné prohlášení viz. příloha.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na svého třídního učitele nebo případně vedení školy. Doufám, že vše společně zvládneme a závěr školního roku proběhne bez problémů.

S pozdravem

Mgr. Jitka Libřická
ředitelka školy

přílohy:

přihláška pro první stupeň

přihláška pro devátý ročník

čestné prohlášení

ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020

 

Přidáno 5. 5. 2020, autor: Martin Mičola

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru