GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále též "GDPR")

 

1. ZABEZPEČENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1.1 Tento web odpovídá požadavku GDPR.

1.2 Při provozu webu používáme firewall, který zajišťuje ochranu webu proti útokům z venku (např. hackeři).


2. COOKIES

2.1 Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816, nevyužívá žádné informace obsažené v cookies.

3. SOULAD S GDPR

3.1 Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 má zpracovanou dokumentaci a zavedený soulad s GDPR.

3.2 Pro případy bezpečnostních incidentů má Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 zpracovaný "Plán řízení bezpečnostních incidentů", aby byla zajištěna maximální bezpečnost vašich osobních údajů.

3.3 Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 má certifikovaného "Pověřence pro ochranu osobních údajů".      

4. DOZOROVÝ ÚŘAD

4.1 Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, že s vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s právními předpisy, můžete se kdykoliv obrátit na nás prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

Rudolfa Frimla 816, 541 01 Trutnov

skola@4zsrf.cz

 +420 499 813 073

 

4.2 Můžete se také obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je pro Českou republiku:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
+420 234 665 111 (Ústředna)
https://www.uoou.cz
posta@uoou.cz

 

4.3 Můžete se také obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

JUDr. Ing. Martina Nyklová, Ph.D.
Krkonošská 186, 543 01 Vrchlabí
+420 603 384 456
poverenec@aknyklova.cz

 

5. VAŠE PRÁVA

5.1 Kdykoliv se nás dotázat, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a na základě jakého právního titulu. Pokud tak učiníte, odpovíme vám ve lhůtě nejdéle do 30 ti dnů od přijetí vaší žádosti o tyto informace.

5.2 Zažádat u Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud tak učiníte, okamžitě pozastavíme zpracování vašich osobních údajů a bezodkladně prošetříme situaci. O výsledku šetření vás budeme informovat.

5.3 Zažádat u Základní školy, Trutnov, R. Frimla 816 o výmaz osobních údajů. Pokud tak učiníte, skartujeme všechny osobní údaje, které o vás zpracováváme, pokud k dalšímu zpracování nejsme povinni ze zákona (např. archivování). O skartovaných osobních údajích vyhotovíme skartační protokol, který vám v kopii zašleme.

5.4 Vznést vůči Základní škole, Trutnov, R. Frimla 816 žádost "Být zapomenut". Pokud tak učiníte, pokusíme se vztah mezi vámi a naší organizací uvést do stavu, jako by vztah mezi vámi a naší organizací nikdy neexistoval. Berte prosím na vědomí, že pokud pro nás existují zákonné povinnosti vaše data dále zpracovávat, nebude možné statut "Být zapomenut" po právní stránce zcela naplnit. O výsledku našeho postupu vás budeme informovat.

 

6. FORMULÁŘE

6.1 Pomocí níže uvedených formulářů se na nás můžete kdykoliv obrátit, připravili jsme je tak, abyste s případným vyplněním neměli žádný problém.

Žádost o výmaz

Žádost o přístup k osobním informacím

Žádost o přenesení osobních údajů

Žádost o opravu osobních údajů

Námitka proti zpracování osobních údajů

Žádost o omezení zpracování

 

7. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 V rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje u jednotlivých subjektů údajů v následujícím rozsahu:

INFORMACE O zpracování osobních údajů (cizí strávníci)

INFORMACE O zpracování osobních údajů (žáci a zákonní zástupci)

INFORMACE O zpracování osobních údajů (zaměstnanci)

INFORMACE O zpracování osobních údajů (osoby na fakturách a smlouvách)

 

Přidáno 23. 5. 2018, autor: Martin Mičola

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru