Zajištění péče pro žáky rodičů vybraných profesí od 1. 3. 2021

Zajištění péče pro žáky rodičů vybraných profesí

Naše škola byla hejtmanem KHK určena k péči o děti vybraných profesí (viz. níže).

Jak bude systém fungovat:

Zaměstnavatel rodiče, který bude žádat, pošle vyplněnou tabulku (příloha „Tabulka požadavky“) na e-mail:

Mgr. Svatava Odlová, sodlova@kr-kralovehradecky.cz telefon: 736 521 855

Pro urychlení vyřízení kontaktujte ředitelku školy Mgr. Jitku Libřickou – skola@4zsrf.cz 
telefon: 732 606 764. Ta s Vámi domluví vše potřebné.

Péče může být poskytnuta dětem ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.

Tabulka požadavky

 

Přidáno 27. 2. 2021, autor: Martin Mičola

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru