Vyhlášení voleb do školské rady při Základní škole, Trutnov, R. Frimla 816 na funkční období 2020/2023

Vážení zákonní zástupci žáků školy,

vzhledem k tomu, že na konci školního roku 2019/2020 končí další tříleté funkční období činnosti Školské rady ZŠ R. Frimla, proběhnou volby do nové rady, elektronicky od 24. 9. – 25. 9. 4. 2020.
 
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Kromě jiného se vyjadřuje ke školnímu vzdělávacímu programu, schvaluje výroční zprávu školy, školní řád, klasifikační řád, projednává návrhy rozpočtu a inspekční zprávy České školní inspekce (více § 167 a 168 zákona č. 561/2004 – školský zákon).
 
Školská rada má 6 členů. Zřizovatel školy jmenuje třetinu členů školské rady, třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků školy, dále jen „oprávněné osoby“, a třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy.
 
Školská rada se schází zpravidla dvakrát během školního roku, a to na základě rozhodnutí svého předsedy.
 
Na zasedání může být pozvána ředitelka školy, která však není oficiálním členem školské rady.
 
Na členy školské rady se můžete obracet s připomínkami a náměty pro školu.
 
Jestliže máte zájem kandidovat nebo navrhujete na kandidaturu zákonného zástupce žáka naší školy do školské rady, návrh (jméno a příjmení kandidáta a dále jméno a příjmení žáka, kterého zastupuje) napište a pošlete elektronicky přes systém Bakaláři – Komens – Kočanová nebo vhoďte písemně do schránky školy do 11. září 2020.
 
Listinu kandidátů vyvěsíme na vývěsce školy a zveřejníme na www.4zsrf.cz 16. září 2020.
 
Volby do školské rady proběhnou od 23. 9 do 24. 9. 2020 elektronickým způsobem hlasování, a to prostřednictvím systému Bakaláři - ankety, který umožňuje anonymní hlasování a zabezpečenou komunikaci.
 
Volba členů školské rady se provádí označením vybraných kandidátů (zaškrtnutím políčka). V anketě může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký má být zvolen, tj. dva. Je-li označen vyšší počet kandidátů, hlasování je neplatné. Za každého žáka školy může být „oprávněnými osobami“ zaslán pouze jeden hlas.
 
Mgr. Milena Kočanová, předseda přípravného výboru voleb
 
V Trutnově 3. září 2020

Přidáno 5. 9. 2020, autor: Martin Mičola

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru