Projekt „POZNÁVÁME SVĚT“ přinese škole 16,5 mil Kč

Více jak rok jsme netrpělivě čekali, jak dopadne naše žádost o grant v rámci IROP. Nyní můžeme s radostí sdělit, že škola byla se svým projektem „Poznáváme svět“ úspěšná a obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 16,5 mil Kč.

V rámci tohoto projektu budou ve škole vybudovány 3 odborné učebny, bude řešena bezbariérovost a celková konektivita školy a úplně novou podobu dostane atrium.

  • Jazyková laboratoř - Podstatou této části projektového záměru je vybudovat digitální jazykovou laboratoř s 24 stanicemi pro žáky a 1 stanovištěm pro učitele. Laboratoř bude dále vybavena interaktivním projektorem umožňujícím dotyk perem i prstem, keramickou tabulí a ozvučením. Naším hlavním cílem při výuce cizích jazyků je rozšířit a prohloubit komunikativní kompetenci žáků, jejich znalosti o světě a celkový všeobecný rozhled. 
  • Multimediální učebna – Cílem je vybudovat multimediální učebnu pro práci žáků s digitálními technologiemi. Umožnit jim jejich aktivní použití napříč vzdělávacími oblastmi a vyučovacími předměty (především zeměpis, fyzika, ICT, člověk a jeho svět, člověk a svět práce). Práce žáků by neměla být zaměřena na pouhé konzumování vyučovacího obsahu, ale hlavně na digitální tvorbu různých výstupů v podobě prezentací, grafických materiálů, fotografií, blogů, videí, zvukových záznamů, návodů, záznamů pokusů apod. K tomu jim budou sloužit notebooky, kvalitní digitální fotoaparáty, 3D tiskárna, interaktivní tabule, vizualizér atd. Učebna bude také sloužit jako pracoviště pro seznamování s robotikou pro žáky prvního i druhého stupně.
  • Učebna přírodopisu a přípravna - Našim hlavním cílem při výuce přírodopisu je poskytovat žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům. Žáci by měli přírodu vnímat jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se. Učebna bude vybavena interaktivní tabulí, vizualizérem, hlasovacím zařízením, názornými modely, soupravami k pozorování atd. Součástí učebny bude i navazující místnost, která bude sloužit jako přípravna. Zde budou mít žáci prostor k přípravě podkladů pro svoji práci (např. pokusy) či studijních materiálů. Taktéž se zde plánuje vytvořit menší výstavní plocha, kde si děti budou moci vystavit svá nejzdařilejší díla.
  • Venkovní učebna přírodních věd v atriu - Realizací projektu dojde k vybudování altánu v atriu školy. Tento prostor bude vybaven mobilním nábytkem pro žáky, učitele, dále úložnými prostory, tabulí a prvky sloužícími k pozorování a výuce, jako např. krmítka a budky pro drobná zvířata, meteorologická stanice, kamera na sledování zvířat…

Záměrem projektu je vytvořit prostředí, ve kterém se žáci budou vzdělávat prostřednictvím zážitků a zkušeností, které získají experimentováním a pozorováním přírodních procesů v reálném prostředí. Žáci budou vedeni k ekologickému myšlení a postupnému uvědomování si nutnosti ochrany přírody v globálním, ale i místním měřítku.

Celé atrium dostane novou podobu také díky kompletní výměně zeleně i zpevněných ploch. V odpoledních hodinách bude tyto prostory využívat družina.

Všechny učebny budou vybaveny nejen novým nábytkem a technikou, ale i nejmodernějšími pomůckami.

Ve škole dále proběhnou stavební úpravy, které umožní pohyb osobám se sníženou pohyblivostí.

Vzhledem k tomu, že projekt musí být ukončen v březnu 2020, budou některé práce probíhat i během školního roku. Jedná se většinou o prostory, které nyní využívá SVČ. Doufám, že vše zvládneme a za rok se budeme těšit z nových prostor. Pro ukázku přikládám pár fotografií, jak by měly nové učebny vypadat.

 

Atrium a venkovní učebna

Učebna přírodopisu a přípravna

Jazyková učebna

Multimediální učebna

Děkuji všem učitelům, kteří se svými nápady podíleli na výsledné podobě projektu.

 

Mgr. Jitka Libřická

Přidáno 1. 10. 2018, autor: Martin Mičola

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru