Informace k návratu žáků do prezenční výuky od 30. listopadu 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 30. listopadu bude možná přítomnost dalších žáků ve škole. Prosím, pozorně si předčtěte následující informace, kde je podrobněji rozepsáno, jak bude výuka probíhat v jednotlivých ročnících.

1. a 2. ročníky se budou vzdělávat stejným způsobem, jako nyní. Provoz školní družiny i vydávání obědů bude také beze změny.

3. – 5. ročníky budou mít běžnou prezenční výuku dle rozvrhu. Žáci 3. ročníku budou moci navštěvovat školní družinu. Obě třídy ale budou v jednom oddělení. Podrobnější informace dostanete od třídních učitelek. Všem žákům 1. stupně budou automaticky přihlášeny obědy. Pokud dítě na oběd nepůjde, prosíme o jeho odhlášení.

9. ročník – obě třídy mají povinnou prezenční výuku, která bude dle klasického rozvrhu. Obědy budou žákům automaticky přihlášeny. Pokud na oběd nepůjdou, prosíme o jeho odhlášení.

6. – 8. ročníky se se budou vzdělávat v režimu rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. V týdnu od 30.11. nastoupí do školy k prezenční výuce třídy 6.B, 7.B a 8.B.

Třídy 6.A, 7.A a 8.A se budou v tomto týdnu vzdělávat povinně distančním způsobem tak, jako se vzdělávají nyní. V dalším týdnu se třídy vymění. To znamená, že od 7.12. třídy A budou ve škole a třídy B se budou vzdělávat doma.

Všechny třídy, které budou na prezenční výuce, mají klasický rozvrh hodin. Třídy s distanční výukou pracují dle nynějšího distančního rozvrhu.

Žáci, kteří jsou na výuce ve škole, mají automaticky přihlášeny obědy. Pokud na oběd nepůjdou, prosíme o jeho odhlášení. Žáci, kteří se vzdělávají distančně, si mohou pro oběd přijít v době od 13:50 do 14:15 hodin.

Volitelné předměty na 2. stupni budou zorganizovány tak, aby nedocházelo k prolínání jednotlivých tříd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Prosím, aby všichni žáci měli dostatečný počet roušek a sáčků k jejich uchovávání.

Vzhledem k tomu, že bude nutné ve třídách pravidelně a dostatečně větrat, měli by žáci mít s sebou i mikinu nebo svetr.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostoru školy je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk s žáky.

 

Děkuji Vám všem za spolupráci

Jitka Libřická

Přidáno 25. 11. 2020, autor: Martin Mičola

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru