Branné dny na Frimlovce

Na první květnové pondělí jsme si do školy pozvali příslušníky integrovaného záchranného systému, aby prvostupňovým dětem umožnili poznat jejich práci a také jim předali některé základní poznatky ze svého oboru, jež mohou využít v praktickém životě.

Hasiči jim ukázali cisternu, požárnickou výstroj, kterou mají při zásahu, a také náčiní užívané při vyprošťování řidičů. Probrali s nimi dále, co je třeba dělat v případě požáru. Městská policie svůj výklad zpestřila názornou ukázkou odchytu zvěře, což si děti mohly vzápětí samy vyzkoušet. Policie je nejvíce zaujala možností prozkoumat služební automobil a motorku. Dopravní situace si žáci natrénovali díky SVČ. Studenti i absolventi SZŠ Trutnov je pak zasvětili do základů resuscitace. Děti si mohly vyzkoušet oživování člověka, také jeho uložení do stabilizované polohy i různé obvazové techniky. Horská služba seznámila žáky s obsahem své práce, zajala nejen zkušenostmi z terénu, ale především pejskem, který jí pomáhá řešit krizové situace. Záchranář je též instruoval, jak se mají na horách chovat. Základní poznatky z oblasti řešení mimořádných událostí si pak děti zopakovaly díky internetovému kvízu.

Následující den si celá škola vyzkoušela ráno evakuaci, poté čekal druhostupňové žáky program obdobný tomu včerejšímu. Završen pak byl ukázkou práce psovoda s policejním psem, to sklidilo největší úspěch. Všem přednášejícím tímto děkujeme za spolupráci.


Zobrazení: Alba | Podle data

Den prevence 2024


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru